הכל על תהליך העסקת עובד זר

בתי אבות/דיור מוגן פרטיים

רבים בישראל צריכים שירות של מטפלים זרים, למי פונים? כיצד משיגים רישיון העסקה?  וכמה זמן זה לוקח? עושים סדר בבירוקרטיה.

החל בשנות ה-90, עלה בשיעור ניכר העסקתם של עובדים זרים במדינת ישראל. והעסקת עובדים זרים בסיעוד, עובדים זרים בחקלאות ובתחומים נוספים הפכה לנפוצה. העסקת עובד זר כמטפל סיעודי מהווה פתרון למשפחות אשר אינן יכולות לטפל בבן משפחה סיעודי אך לא מעוניינות להרחיק אותו למוסד סיעודי.

במקרה בו הגעתם להחלטה על העסקת עובד זר לסיעוד, עליכם לדעת כי העסקת עובד זר בסיעוד כרוכה בבירוקרטיה רבה ובהוצאות נוספות מלבד שכרו של העובד. הליך קבלת היתר להעסקת עובד זר לסיעוד עובר דרך מספר שלבים מרכזיים: קבלה של היתר מרשות האוכלוסין וההגירה, גיוס של העובד דרך הלשכות המורשות וקבלה של אשרת עבודה. לפניכם כל הפרטים החשובים.

כיצד מקבלים היתר להעסקת עובד זר?

צעד ראשון על המעסיק או מי מטעמו לפנות לאגף ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • טופס 1- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
  • טופס 2- התחייבות מעסיק.
  • הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
  • אישור על תשלום אגרה.
  • צילום ת”ז+ספח של המטופל או של נציגו, אם אינו כשיר לשמש כמעסיקו של העובד הזר.
  • במידה והמטופל חסוי יהיה עליכם לצרף אישור אפוטרופסות.

*ישנם מקרים בהם ידרשו אישורים נוספים.

תשלום אגרה: בבקשה לקבלת היתר חדש עבור עובד זר יש לשלם אגרה על סך 300שח. במקרה ומדובר על מטופל שאינו עומד בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד על רקע גובה ההכנסות שלו, יהיה עליו לשלם אגרה בגובה 290 ₪ עבור בדיקת תלות. את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי או בסניפי הדואר.

 

על מנת שהבקשה תאושר המטופל צריך לעבור “מבחן תלות” ע”י נציגים של ביטוח לאומי.
לעתים יידרשו המטופלים להשיג חוות דעת סוציאלית או רפואית.

 

לאחר שהמטופל קיבל אישור להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה, יש לגשת למינהל האוכלוסין במשרד הפנים על מנת להסדיר אשרת כניסה או אשרת עבודה עבור העובד הזר. בשלב זה – ורצוי אף קודם לכן – שהמטופל ייצור קשר עם לשכה שמתמחה בתיווך עובדים זרים לסיעוד.

 

הליך הכשרת העובד הזר והתאמתו למשפחה נעשה ע”י חברת סיעוד.
נערך ביקור מקדים של חברת הסיעוד בבית המטופל, בנוכחות בני המשפחה בביקור זה מוגדרים צורכי המטופל. חברת הסיעוד צריכה לעזור במציאת העובד ולתמוך בקליטה שלו בביתו של המטופל. לאחר מכן עליה להמשיך במעקב ועזרה במתן תמיכה ובפתרון בעיות בעת הצורך. חשוב לדעת שבנוסף לרישום העובד, במסגרת ההתקשרות, חברות הסיעוד מחויבות במתן שירותי ליווי ופיקוח סוציאלי למשפחות המעסיקות ולעובדים במהלך כל התהליך. 

 

לאחר שנמצא העובד המתאים, פונה המעסיק או חברת הסיעוד לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים על מנת לקבל אשרת עבודה. תוקף אשרת העבודה (ויזה) – היא לשנה אחת בלבד. כאשר המעסיק פונה לרשות האוכלוסין וההגירה, עליו למלא טופסי בקשה של המנהל ולהציג מסמכים המעידים על הקשר בין המעסיק חברת הסיעוד והעובד ועל מחויבותם להעסקת העובד הזר בתחום הסיעוד. על המעסיק להמציא את המסמכים הבאים: צילום של פרטי העובד מהדרכון, תמונה עדכנית של העובד, כתב התחייבות למעסיק עבור עובד זר וטופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי. וכן לשלם תשלום אגרה על סך 180ש”ח.

 

יש לזכור שהעסקת עובד זר הינו נושא מורכב הכולל חוקים ותקנות רבות והמעסיק הפרטי שאיננו בקי בתחום, עלול לעבור על החוק מבלי שידע או התכוון לכך, ועדיין להיות חשוף לעונשים הקבועים בחוק. פנייה לחברת סיעוד ועיגון כל תנאי ההעסקת העובד בחוזה מסודר תמנע אי נעימות בעתיד.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב telegram
Telegram